ابوالفضل بزی

برنامه نویس گیم پلی، برنامه نویس سرور، طراح سایت

 

ابوالفضل بزی دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار از دانشگاه گلستان می باشد.

 

ابوالفضل بزی در استان گلستان شهر فاضل آباد فعالیت می کند.